Dit blijkt uit de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen. Hiermee komen de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen in actie voor duurzame schoolgebouwen.

De doelstelling is dat scholen, wat betreft CO2 waarden voldoen aan het Bouwbesluit.

Volgens het bouwbesluit is voor de meeste scholen 1200ppm de norm. Dit is de maximale nog acceptabele waarde, daarboven is het zeker ongezond.

In klaslokalen, waarbij we met een nieuw systeem continue metingen hebben verricht is de CO2 waarde bijna dagelijks ruim gepasseerd. Daarnaast is gebleken, dat de luchtvochtigheid, met name tijdens de koude dagen veel te laag is in de lokalen en werden er bijna elke dag pieken gemeten van vluchtige stoffen.

Bovendien geconstateerde we dat de temperatuur van gemiddeld 20 graden ook tijdens vakanties en in het weekend was.
Hieruit blijkt maar eens, dat een duurzame en gezonde luchtkwaliteit meer is dan een goede CO2 waarde. Een duurzame en gezonde leer- en werkomgeving wordt bepaald door het samenspel van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de aanwezigheid van fijnstof, de lichtopbrengst en vluchtige stoffen in een ruimte. Inmiddels staart half Nederland zich blind op losse metertjes en heeft de illusie, dat ze verblijven in een gezonde omgeving.

Luchtvochtigheid bewaken is belangrijk

Bij een te lage luchtvochtigheid blijven virussen langer hangen in de ruimte.
Daarom is het belangrijk om de luchtvochtigheid goed te bewaken. Immers verspreiden virussen zich via vochtdruppels en niet via CO2 gasbellen.
Voorkom virusverspreiding middels een goede ventilatie én een gezonde luchtvochtigheid! Maar sla ook acht op de aanwezigheid van fijnstof en vluchtige stoffen.

CO2 wat is dat nu?

CO2 (koolstofdioxide) is van nature aanwezig in de atmosfeer. Naarmate de hoeveelheid CO2 stijgt, krijgen is de kans groter dat men last krijgt van hoofdpijn, rusteloosheid en slaperigheid. Een te hoge CO2 waarde kan dus vervelende gezondheidsklachten veroorzaken, maar is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van virussen.

CO2 de graadmeter voor goede ventilatie?

Ventilatiesystemen sturen op basis van de gemeten CO2 waarde in een gebouw. Bij een te hoge waarde start de motor van de ventilatie unit, waardoor er extra luchtverversing plaatsvindt.
Dit heeft wel een positief effect op het beperken van de verspreiding van virussen, doordat vuile lucht van binnen wordt vervangen door ‘’schone” lucht van buiten.

In de meeste gebouwen wordt niet continue gemeten, maar staat de ventilatie op een basisstand voor het gehele gebouw. Als er geen extra luchtverversing per ruimte plaatsvindt bij een te hoge CO2 waarde in een specifieke ruimte, heeft het meten van de CO2 waarde dus weinig zin.

Rendement halen uit uw binnenklimaat

Het antwoord op bovenstaande problematiek is het intelligent ventileren en verwarmen op basis van het aantal personen en de totale luchtkwaliteit per ruimte!

Op deze manier krijgt u inzicht in de totale luchtkwaliteit, waaronder: CO2, fijnstof, vluchtige stoffen, temperatuur en lichtopbrengst per ruimte, waarmee uw gebouwbeheersysteem intelligent kunnen aansturen. Met behulp van sensoren kan er gestuurd worden op basis van de totale luchtkwaliteit. Met die informatie stelt het de ventilatie actief in op het aantal personen.

Slimme thermostaten en stekkers

Je kunt dit systeem uitbreiden met slimme thermostaatknoppen en slimme stekkers. Deze slimme apparaten verbinden wij in uw ruimtes. Op basis van uw agenda kan het Systeem automatisch per ruimte op basis van de luchtkwaliteit en de aanwezigheid intelligent verwarmen en ventileren. Zo kunt u tot 40% besparen op uw stookkosten en creëert u een duurzame en gezonde omgeving voor uw leerlingen en medewerkers. Dit systeem en slimme apparaten werken autonoom en hebben niet continue een internetverbinding nodig.
Met slimme stekkers kunt u de verlichting en smartboards automatisch uitschakelen. Dit met een gemiddelde terugverdientijd van 3 jaar.