Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en verduurzamen, dan kan de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) daarbij helpen.

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen:

  • tot 250 werknemers (fte’s)
  • een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen
  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar iet meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Subsidie kan worden gekregen voor het laten opstellen van een professioneel advies van Energiescan.nu. Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door Energiescan.nu in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500,– per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400,– en een maximum subsidiebedrag van € 750,–. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400,– voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500,– (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Energiescan.nu bied het advies aan voor €699,- ex. B.t.w.

(ook verzorgen we bij het ondersteuningstraject)

 

Let op

De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.

Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is € 2.500,– per bedrijfspand. In totaal is € 28,2 miljoen beschikbaar.

Meer informatie?

In het stappenplan geven we aan hoe u gebruik van deze subsidie kunt maken, wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.