Vanaf nu merken we de gevolgen van het Klimaatakkoord

Van het gas af, hoe? En nog belangrijker: wanneer? Wel of geen zonnepanelen? Een windmolen in mijn achtertuin?

Nederland duurzaam maken, dat gaat niet zonder slag of stoot. Bij veel mensen heerst een hoop onduidelijkheid rondom dit onderwerp. Wat vaststaat: in 2050 moet Nederland zo’n 90 procent minder broeikasgassen uitstoten. Dat klinkt nog ver weg, maar gemeenten maken dit jaar keuzes waarvan we de gevolgen gaan merken. Die keuzes zijn nodig om de doelen in het Klimaatakkoord te behalen. Welke rol de regio hierin speelt, is uitgezet door de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.

Een paar van de plannen waar gemeenten aan werken:

1. Van het gas af

Gemeenten nemen vanaf dit jaar belangrijke beslissingen. In aanloop naar een leven zonder aardgas vanaf 2050. Gemeenten beslissen welke wijken voor 2030 al aardgasvrij worden en welke vervangende opties er zijn voor koken en stoken. Daarnaast komt er in 2022 een plan per wijk om
gasloos te worden.

2. Zon op dak

Voor particulieren geldt: in 2030 moet bijna drie keer zoveel duurzame elektriciteit worden opgewekt in de regio. Nu komt er 0,14 terawattuur (TWh) binnen via zonnepanelen en dat moet naar 0,4. Gemeenten gaan inwoners daarbij helpen door instrumenten aan te bieden als energieloketten,
duurzaamheidsleningen, subsidies en wijkcoaches. Verplicht zonnepanelen op ieder nieuw bedrijfspand Op 25 procent van de grote daken moeten in 2030 zonnepanelen liggen. Gemeenten moeten dit initiëren en faciliteren. In nieuwe toegezegde regelgeving staat dat het verplicht wordt om op ieder
nieuw bedrijfspand zonnepanelen te leggen. De opgewekte elektriciteit kan voor eigen gebruik zijn of om ter beschikking te stellen aan anderen.

Hierdoor zal het bouwbesluit aangepast moeten worden. ,,Want de dakconstructie moet de zonnepanelen kunnen dragen. Dat heeft invloed op de constructie eisen.”

Voor bestaande bedrijfspanden worden energiescans gedaan om zonne-energie op dak te kunnen realiseren. In verschillende gemeenten lopen projecten om bedrijventerrein te verduurzamen.

Daarnaast moet op minimaal 25 procent van de overheidsgebouwen zonnepanelen komen.

Kortom er komt en er gaat veel op ons af komen.

Conform het Klimaatakkoord en de uitwerking van regionale energiestrategieën moeten alle
gemeenten in Nederland – groot of klein – de komende jaren aan de slag met de energietransitie. Om Gemeenten daarbij te ondersteunen bieden we de mogelijkheid aan van een gepersonaliseerde tool. Met deze tool krijgt de gemeenten en haar inwoners inzicht in wat er gaat komen en wat de
mogelijkheden zijn.  Op deze manier creëren we steun om zo gezamenlijk de plannen te kunnen realiseren.  We laten u als gemeenten of woningcorporatie graag zien hoe en waar we u kunnen helpen door een vrijblijvend gesprek.

Laat daarvoor uw gegevens hieronder achter dan namen we zo snel mogelijk contact met u op.

Neem direct contact op met Energiescan.nu

Versturen