Voordelige (bijna gratis) schone energie voor iedereen

Al meer dan twintig jaar is het mijn missie om te werken aan een schone en nagenoeg gratis energiehuishouding voor iedereen. Deze ondernemersdroom die ik in 2001 hardop uitsprak met als gevolg dat ik door vriend en vijand voor gek werd verklaard, lijkt nu langzaam toch de waarheid te worden. Gek genoeg raken door deze ontwikkeling inmiddels diezelfde vriend en vijand in een verwarrende paniek. Hij zal toch niet net als met z’n ledlampje en de elektrische auto weer gelijk krijgen? Hoe kun je nu business maken van iets wat bijna gratis is?
Wat doen we dan met alle bestaande structuren, machtvershoudingen en geldstromen rond energie?

Om maar een paar vragen te noemen. Deze ontwikkeling gaat namelijk niet alleen op het gebied van energie voor een grote verandering zorgen. Power to the People zal ook een grote stap in onze beschaving betekenen die positieve invloed gaat hebben op heel veel andere issues in onze samenleving. Vanuit deze overtuiging, die ik met succesvol gerealiseerde voorbeelden uit de praktijk kan onderbouwen en kan larderen met wetenschappelijk feiten, laat ik me niet meer afleiden door meestribbelaars en partijen die om hun eigen korte termijn gewin het tegendeel beweren.
Het zijn de krachten in de huidige maatschappij die deze transitie liever nog even uitstellen of zorgen voor suboptimale oplossingen VOOR de bevolking. En vooral dat laatste is iets waar ik me tegen verzet want als we de burger niet betrekken, meekrijgen en laten profiteren van deze transitie gaat het niet lukken. Want het is realiseerbaar dat voor iedereen en op elk moment voldoende volledig duurzaam opgewekte energie beschikbaar is.
Dat kan met één volledig geïntegreerd, data gedreven en effectief energiesysteemX; een zogenaamd “Internet of Energy”. Het Internet of Energy is een volledig geïntegreerd energiesysteem, dat is gebaseerd op het gebruik van uitsluitend kort cyclisch hernieuwbare energie.

Het voldoet aan alle eisen en wensen van de toekomstige samenleving, waarin energie een primaire levensbehoefte is en een zeer belangrijke pijler onder welvaart en welzijn van elk individu binnen de totale wereldpopulatie. Het wordt gekenmerkt door volledig gedistribueerde opwekking en gebruik van energie, waarbij de gebruiker vrij is verschillende rollen te vervullen waaronder producent, aggregator, gebruiker, lokale buffer etc, Daarom is, door de hoge complexiteit als gevolg van de vele opwekkers en gebruikers, door het ontbrekend synchronisme tussen opwekking en vraag, door de onbalans tussen instante opwekking en vraag, een vergaande digitalisering vereist.
Hiermee kan worden voorzien in deze nationale en wereldwijde maatschappelijke behoefte. Het samenbrengen van partijen op technologisch, economisch, maatschappelijk en institutioneel vlak om te werken aan de totstandkoming en werking van een dergelijk Internet of Energy, waarin de mens een duurzame relatie heeft met zijn omgeving en de wereld, is noodzakelijk.

Het is nu al duidelijk dat daarbij diverse onderliggende principes en modellen van het huidige energiesysteem fundamenteel aangepast moeten worden. Het ontwikkelen, samenbrengen en monitoren van concrete initiatieven is cruciaal om het geschetste toekomstbeeld te realiseren. Om tot het beoogde nationaal programma te komen is er allereerst een breed draagvlak nodig bij mensen gericht op vergaande democratisering van markt en samenleving. Verder zullen marktpartijen, overheden en netbeheerders niet hun eigen positie maar het grotere maatschappelijke belang centraal moeten stellen. De strijdbijl tussen molecule en elektronen moeten we begraven, belasting herziening is onvermijdelijk en machtposities zullen afkalven. Misschien ten overvloede maar deze ontwikkelingen rond de energietransitie moeten nauw aansluiten bij de behoeften van de samenleving waar aspecten als ethiek en moraal en zaken als non-discriminatie, rechtvaardigheid, eerlijkheid, ongelijkheid belangrijke aandachtspunten zijn. Want energie en de universele toegang ertoe vormt hiermee een basis voor wereldwijde verbetering van welvaart en welzijn voor iedereen en Nederland kan door ons nationaal vernuft en ondernemerschap bij deze ontwikkeling voorop lopen.

Dit blog is geschreven door Ruud Koornstra voor energiescan.nu

Neem direct contact op met Energiescan.nu

Versturen